Sunday, March 13, 2011

Definisi Kelab dan Persatuan

Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berperlembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing.


rujukan: http://kpukk.blogspot.com/

club is an association of two or more people united by a common interest or goal. A service club, for example, exists for voluntary or charitable activities; there are clubs devoted to hobbies and sports, social activities clubs, political and religious clubs, and so forth


rujukan : http://en.wikipedia.org/wiki/Club

1 comment:

ana_solehah said...

salam, mana kertas kerja ? saya tak dapat cari en.ridho